Çocuğunuz hasta ise şifa kaynağı biziz...
Bünyesinde çocuk üzerine ihtisas yapmış hekim, deneyimli çocuk hemşiresi ve sağlık personeli ile hizmet vermekte olan merkezimiz, siz değerli halkımıza hizmet sunmaktan memnuniyet duymaktadır.
Çocuk Sağlığı, sağlıklı bir gelecek için önemli adımlardan biridir.
Merkezimiz, kaliteli hizmet anlayışı ile hastalarına memnuniyeti yaşatan, tercih edilen ve referans olarak gösterilen kuruluş olmak hedefindedir.
Doktorumdan korkmuyorum başak çocuğu seviyorum..
Merkezimiz kaliteye ve etik davranışa önem veren, profesyonelliği benimseyen, hastanın ihtiyaç duyduğu güvenilirliği ilke edinen anlayışı ile hastalarına hizmet vermektedir.

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil

Enflasyonla topyekûn mücadele’’ programına katkı sunmak isteyen TOBB, sağlık hizmetlerini de içeren çoğu ürün ve hizmetin fiyatında % 10 indirime gidilmesini üyelerine tavsiye etti.

Peki, sağlık alanına olan ilgisini McKinsey & Company danışmanlık şirketine Türkiye Sağlık Sektörüne Genel Bakış raporunu hazırlatarak ortaya koyan TOBB, sağlığın finansmanındaki gerçeklerin farkında mıdır? Örneğin vatandaşların kamu veya özel sağlık kurumlarında sağlık hizmeti alırken cepten Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödedikleri katkı/katılım paylarından ve Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT)  belirtilen tarifenin  %200’e kadar ulaşan düzeydeki ilave ücretten %10 indirime gidilmesini Cumhurbaşkanlığı kabinesine tavsiye edecek midir?

Bazı basın kuruluşlarında yer alan "TOBB indirimli ürünleri açıkladı, işte % 10 indirim yapılacak o ürünler” başlıklı haberde özetle;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) üyelerine gönderdiği yazıya göre; 400’ü aşkın farklı üründe,ürünlerin ticaretini yapan üyelerinin 3 ay süre ile yüzde 10 indirim yapmaları tavsiye edilmektedir. % 10 indirim yapılacak ürünler arasında; ilaçlar, uzman hekim muayene ücreti, diş dolgu ve çekimi ücreti, numaralı gözlük cam ve çerçevesi, radyolojik görüntüleme ve laboratuvar tahlil ücretleri, doğum ücretleri, hastane yatak ücreti ve ameliyat ücretleri de yer almaktadır.

Vatandaşların sağlık hizmetine ulaşabilmeleri için Genel Sağlık Sigortası primi ödemeleri yeterli olmayıp, ek olarak cepten SGK’ya 14 kalem katkı payı ve özel sağlık kuruluşlarında tüm hizmetlerde SUT fiyatları üzerinden %200’e varan ilave ücret ödemeleri zorunludur. Bu sağlık sisteminin gerçek yüzüdür.

Kamuoyunda oluşturulan algı ise kamu, özel, üniversite tüm sağlık kuruluşlarında muayene, tetkik, ameliyat ve ilaç ücretlerinde indirime gidileceğidir. Oysa yazıda belirtilen durum bu değildir. Ürünlerin ticaretini yapan üyelerinin, yani ticaret odalarına kayıtlı olan özel poliklinikler, özel tıp merkezleri ve özel hastanelerin ücretlerinde %10 indirim yapmaları tavsiye edilmektedir.

Sağlığın finansmanında gerçek durum şudur:

Sağlık hizmetleri fiyatlandırma tarifesini;

1-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında olan kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin (tanı / tedavi için gerekli olabilecek ilaç, ortez – portez, tıbbi araç- gereç,  tıbbi sarf) türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usul ve esaslarını, Sosyal Güvenlik Kurumu Fiyatlandırma Komisyonu ve Kurumun yayımladığı Sağlık Uygulama Tebliği belirlemektedir.

SGK Fiyatlandırma Komisyonu;

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

2- Maliye Bakanlığı,

3- Sağlık Bakanlığı,

4- Kalkınma Bakanlığı,

5- Hazine Müsteşarlığı,

6- Üniversite Sağlık Hizmet sunucuları,

7- Özel Sağlık Hizmet sunucuları ve temsilcilerinden 1’er

8- Sosyal Güvenlik Kurumundan 2 olmak üzere toplam 9 üyeden oluşmaktadır.

2- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansmanı karşılanmayan sağlık hizmetleri, GSS kapsamında olmayan veya GSS kapsamında olduğu halde sağlık hizmet bedelini kendisinin ödeyeceğini beyan eden kişilere sunulan sağlık hizmet bedelleri ise Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Ek-2 Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” üzerinden fiyatlandırılır.

Bu fiyat tarifesi eki sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulan sağlık hizmetleri fiyat listesi (Ek-2A)  yer alan fiyatlar kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucuları tarafından sunulan sağlık hizmetlerini kapsamaktadır.

3- Özel sağlık kuruluşlarında özel hekimlik uygulamaları referans ücretini ise Türk Tabipler Birliğibelirlemektedir.

4- İlaç fiyatlarının değerlendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının temsilcilerinin katılımıyla Fiyat Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. Komisyon, üç ayda bir olağan, gerektiği hâllerde Komisyonda temsilcisi olan kurumlardan herhangi birinin daveti üzerine olağanüstü toplanarak bu kararın uygulanmasına ilişkin usullerle ilgili veya ilaç fiyatlarının artırılması, azaltılması ya da aynı kalması yönünde kararlar alır.


© 2024 Aksaray web tasarım Sitesaray.com